Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Vážení klienti, registrací nám svěřujete své osobní údaje. My, jako poskytovatele služeb zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Stránky jsou provozovány poskytovatelem služeb:

Mgr. Lenka Šotkovská se sídlem: Bystřice 1229, 739 95 Bystřice
IČ: 04860918
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku MÚ Třinec od 29. 2. 2016
(č. j.: 555/16/ŽÚ/Sik/6)

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 606 060 865 nebo na e-mail: info@acro-dancers.cz.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

​​

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů

(pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy:

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. smlouvy k poskytování služeb).

 • Vedení účetnictví:

Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Informovanost – zasílání newsletterů:

Vaše osobní údaje (e-mail), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého zasílání informací o akcích a kurzech ve studiu.

 • Newslettery vám zasíláme jen na základě vašeho souhlasu.
 • Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat na info@acro-dancers.cz.

 

 • Fotografie a video záznamy z akcí. Na některých našich akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie z akcí používáme v propagačních materiálech, především na webu a sociálních sítích. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o  referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět.
 • Fotografie a video záznamy pro propagační materiály:

S těmito materiály zacházíme pouze na základě vašeho souhlasu.

 • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození

nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům máme přístup my (poskytovatelé) a naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb

a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Sportimea

Google

Facebook

Instagram

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění

a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@acro-dancers.cz.

 • Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo

na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému.
 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňových doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a služby vám zasíláme, jste-li náš klient nebo podporovatel na základě našeho oprávněného zájmu.

 • Pokud jím nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr zasláním žádosti na info@acro-dancers.cz

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů

s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018